Kilpailukoulutus ja kevätkokous Heikkilän Pirtillä 28.4.2018

15.4.2018


Lauantaina 28.4. kello 13 alkaen Heikkilän Pirtillä Sotkamossa järjestetään kilpailukoulutus ja seuran kevätkokous

Kilpailukoulutus on avoin kaikille kilpailemisesta ja kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneille. Kaikenikäiset ja tasoiset ovat tervetulleita ja erityisesti haluamme kutsua mukaan kilpailevien jäsentemme vanhemmat!

Koulutuksessa käydään läpi Ratsastajainliiton kilpailusäännöt, joita noudatetaan kaikissa ratsastuskilpailuissa, soveltuvin osin jo harjoituskilpailuissa. Säännöt ovat päivittyneet tämän vuoden alussa. D-kilpailuluvan saaminen edellyttää kilpailusääntökoulutuksen käymistä.

Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kilpailuijen järjestämisen vaiheet ja talkootehtävät.

Koulutuksen jälkeen kello 15 on vuorossa seuran kevätkokous. Seuran syys- ja kevätkokoukset ovat yleisiä kokouksia, joihin kaikilla seuran jäsenillä on oikeus osallistua. Kevätkokouksen tärkein asia on edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely, tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.

Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita jäsenten tai hallituksen etukäteen vireillepanemia asioita, tällaisia ei tosin tänä vuonna meidän kokouksessa ole. Kokouksessa on kuitenkin mahdollisuus tuoda esille ideoita ja ajatuksia vaikkapa loppuvuoden toiminnasta sekä tavata muita jäseniä. Paikalle tuleminen siis kannattaa!

Kainuun Kopse ry:n kilpailukoulutus ja kevätkokous lauantaina 28.4.2018 kello 13 alkaen Heikkilän Pirtillä Sotkamossa (Otrantie 7B). Koulutus on jäsenille ja jäsenten huoltajille maksuton.