Toimintasuunnitelma 2016

1. Seuran toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Seuran toiminnan tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen


·         kilpailutoimintaa

·         koulutustoimintaa

·         valmennus- ja harrastustoimintaa

·         nuorisotoimintaa

·         tiedotus- ja suhdetoimintaa

·         valistus- ja kasvatustoimintaa

·         kuntoliikuntaa sekä

·         muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

 
2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Seuratoiminnan säilyminen aktiivisena edellyttää, että toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kainuun Kopse ry:n toiminta-alue on laaja, ja aktiivista toimintaa tarvitaan toiminta-alueen jokaiselle tallille. Uusia ideoita ja toimintoja seura voisi luoda esimerkiksi nuorisotoiminnan kehittämiseen (Ratsastuksen nuorisotoiminnan strategia, Nuorten Äänellä 2015, SRL). Talkoohengen vähentyminen on ollut näkyvää jo pitkään, ja jäsenistön innostamiseen tarvitaan uusia keinoja.

Erityyppiset jäsentallit ja jäsenistön runsaus on myös rikkaus ja mahdollisuus. Kun tämän koneiston valjastaa oikein, on seuralla mahdollisuus tehdä vaikka mitä. Mitkä ovat jäsenistön aktivoinnin keinot? Mitä jäsenet haluaisivat toteuttaa? Miten löydämme ne jäsenet, jotka haluaisivat toimia aktiivisemmin mutta eivät tiedä miten toimintaan pääsee mukaan?

 

3. Yhdistyksen toiminta

Hallitus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.


Kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Seuran hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä kuitenkin kaksi-kolme kertaa vuodessa.


Jäsenhankinta- ja huolto

Seura palkitsee ansioituneita jäseniään vuosittain syyskokouksen yhteydessä. Ansioituneet jäsenet ovat esimerkiksi toimineet erityisellä tavalla seuran hyväksi tai olleet esimerkillisiä, reippaita ja avuliaita junnuja talliympäristössä.


Kilpailevat jäsenet voivat ilmoittaa kisatuloksensa Pistepörssiin, jonka perusteella palkitaan kolme vuosittain eniten pisteitä kerännyttä ratsastajaa. Myös hevosille on oma pistepörssi, jonka voittajaa seura esittää Vuoden Hevonen –palkittavaksi Kainuun Hevosjalostusliitolle.
Jäsenille tarjotaan vuosittain myös virkistäytymismahdollisuuksia, esimerkiksi pikkujoulujen ja sennumeetingien merkeissä. Junioreille kehitetään omaa yhteistoimintaa.


Kilpailu- ja valmennustoiminta

Kainuun Kopse ry järjestää kilpailutoimintaa aktiivisesti, noin kerran kuukaudessa (1-tason kilpailut). 2-tason kilpailuita järjestetään 1-3 kertaa vuodessa este- ja/tai kouluratsastuksessa.  Kilpailuita järjestetään pääasiassa Vuokatin ratsastuskoululla, mutta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla seuran jäsentalleilla. Lähtömaksut 10 €/startti Kainuun Kopse ry:n jäseniltä, muilta 12 €/startti (15 € mikäli esinepalkintoja).

Seuran jäsenten valmentautumista tuetaan maksamalla jäsenille valmennusavustusta  2€/valmennus/ratsukko, kuitenkin enintään 50 euroa/vuosi/jäsen. Avustus haetaan kirjallisesti seuran taloudenhoitajalta puolivuosittain.


Koulutus- ja kerhotoiminta

Kilpailusääntökoulutus, joka on edellytyksenä kilpailulisenssien myöntämiselle, järjestetään perinteisesti alkuvuodesta yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa. Koulutus on osallistujille maksuton.
Seuran jäsenten osallistumista Suomen Ratsastajainliiton toimihenkilökoulutuksiin tuetaan, seura maksaa koulutuksen, osallistuja huolehtii itse matka- ja majoituskuluista.

Lasten ja nuorten sekä aikuisten hevoskerhoa pidetään kysynnän mukaan. Myös ratsastavien lasten vanhemmille pyritään tiedottamaan harrastuksesta ja tarvittaessa järjestetään tilaisuuksia tai tietoiskuja harrastuksesta sekä seuran ja Suomen Ratsastajainliiton toiminnasta.


Muu toiminta ja tapahtumat

Kouluratsastusklinikka yhteistyössä Pro Dressage Kainuu ry:n kanssa.
Nuoriso- ja junioritoiminnan lisääminen, hevostaitokilpailut, merkkisuoritukset
Ratsastuksen tukeminen muilla liikuntamuodoilla, ratsastuksen oheisliikuntakoulutuksiin osallistuminen, SRL:n kuntohaasteeseen osallistuminen.
Suurelle yleisölle avoimien tapahtuminen kehittäminen.
 
4. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:

Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet.

Kotisivuja ja Facebook-sivua päivitetään riittävän usein ja kanavilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Lehdistötiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan esimerkiksi kilpailuista ja kilpailutuloksista.


Yhteistyösuhteet

Seuran tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat jäsentallit (Vuokatin ratsastuskoulu, Hóll-talli, Seijan Ratsutalli ja Haukiperän talli). Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen seurojen kanssa, tärkeimpänä kisajärjestelyjen kannalta Pro Dressage Kainuu ry ja Vuokatin Ratsastajat ry. Seuran edustus osallistuu myös pari kertaa vuodessa järjestettävään kainuulaisten ratsastusseurojen tapaamiseen.
 
5. Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media, jäsenkirje

Kainuun Kopse ry:n pääasiallinen tiedotuskanava on seuran nettisivut osoitteessa www.kainuunkopse.net. Sivujen päivittämisestä huolehtii tiedottaja.
Kilpailutiedotusta hoidetaan myös Suomen Ratsastajainliiton KIPA-palvelussa.
Seuralla on pääasiassa sisäiseen tiedotukseen tarkoitettu Facebook-ryhmä sekä ulkoiseen tiedottamiseen tarkoitettu Facebook-sivu, www.facebook.com/kainuunkopse.


6. Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittämistä varten luodaan jäsenkysely, jolla kartoitetaan jäsenten (ja mahdollisesti ei-jäsenten) ajatuksia seuran toiminnasta ja toiminnan uudistamisesta. Jäsenistöä on huonosti paikalla yleisissä kokouksissa, joten jostakin heidän ajatuksensa täytyy kerätä.

 

Seuran sääntöjen päivittäminen nykypäivään, toimivammaksi ja helppolukuisemmaksi.

 

Toiminnan kehittämiseen on mahdollista hakea apua SRL:lta.