Toimihenkilöiden tehtävät

TALKOOHENKILÖIDEN TEHTÄVIÄ:

ESTEKILPAILUT

Liputtaja

* seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa
* nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin
* nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä
* liputtaa (laskee lipun alas) kun hevosen ensimmäinen osa ylittää linjan

Ratahenkilöstö
* SEURAA ratsukkoa, VAROO häiritsemästä suoritusta
* nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen
* mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen uudelleen mahdollisimman nopeasti
* tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, lanaus)

Portin avaajat
* avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan
* sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä
* huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa

Verryttelyalueen valvoja
* huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti
* huolehtii että alueella on kerrallaan vai sallittu määrä ratsukoita (mikäli määrää on rajattu esim. max 8 ratsukkoa verryttelyalueella)
* tarkistaa, että esteet ovat korkeintaan 10 cm luokan korkeutta korkeampia
* katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä

Esteiden numeroitsija
* omistaa ratapiirustuksen
* jokaisen luokan päätyttyä laittaa estenumerot ja viirit (liput) seuraavaan luokkaan (punainen oikealle, valkoinen vasemmalle)

Tuomarin sihteeri
* tarkistaa ennen luokan alkua, että pöytäkirjat ovat oikeassa järjestyksessä ja että niitä on riittävästi
* kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari ja ajanottaja hänelle ilmoittavat
* näyttää kuuluttajalle ratsukon tuloksen

(Sihteeri / Sihteerin apulainen, jos sellainen on)
* järjestää pöytäkirjat tulosjärjestykseen, jotta tulokset ovat koko ajan tiedossa
* luokan päätyttyä tarkistaa PC-sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein, sekä huolehtii tuomarin 
kuittauksen tulosliuskaan/ pöytäkirja nippuun
* luokan päätyttyä antaa tulokset kuuluttajalle palkintojen jakoa varten
* vie edellisen luokan tulokset kansliaan (tämä voi myös olla lähetin tehtävä)

Equipen käyttäjä
* tarkistaa ennen luokan alkua, että luokkatiedot ovat koneella oikein, sekä sen että lähtölista on varmistetun
listan kaltainen. Tekee tarvittavat muutokset
* kirjaa ratsukoiden suoritukset koneelle
* luokan päätyttyä tarkistaa sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein
* tulostaa tulokset tai toimittaa levykkeen kansliaan tulostettavaksi

Ajanottaja
* Käsikellot: ottaa käsikellolla suorituksille ajat (liputuksista)
* Sähkökellot (Alget): Huolehtii ennen luokan alkua lähtö- ja maalilinjojen kennot paikoilleen radalle 
(koeliputukset ja linjojen testaukset on syytä tehdä aina!)
* Käyttää algea (= aktivoi sähköisen ajanoton ennen suorituksen alkua ja loppua)
* Uudet Atu-ajanottolaitteet ilmoittavat ajan suoraan Equipeen.

Palkintosihteeri
* huolehtii ruusukkeista, esine- ja rahapalkinnoista (ruusukkeet ja loimet on hyvä pukea jo verryttelyalueella)
* palkintosihteerin tulee tietää, mitkä palkinnot kuuluvat mihinkin luokkaan
* on mukana palkintojen jaossa

Kuuluttaja
* kertoo ennen luokan alkua luokan korkeuden, arvostelumenetelmän, osanottajamäärän ja palkintojen lahjoittajat
* kuuluttaa aikataulua ja ilmoittaa esim. milloin seuraava luokka alkaa, milloin lähdönvarmistukset seuraavaan luokkaan on viimeistään tehtävä jne.
* tilannetietoja: kuka johtaa, johtotulos, siirtyi johtoon, montako sijoittuu
* ratsastajan nimi, hevonen, seura ja kuka valmistautuu suorituksen jälkeen, virhepisteet ja aika (sijoitus?)

Kanslia
* ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneet
* osaa informoida kilpailijoita
* huolehtii jälki-ilmoittautuneiden ja peruuttaneiden ratsukoiden nimet lähtölistoihin ja kuuluttajalle

Tulospalvelu
* huolehtii, että luokan päätyttyä tuloslistat ovat nähtävillä, ja toimittaa tulokset kaikille niitä haluaville
* toimittaa tulokset tiedotusvälineisiin (esim. paikallislehdet) lehdistömuodossa 
* kilpailun tulokset toimitetaan tulokset SRL:ään sähköisesti - - Kun kilpailut on käyty siirrä Equipesta tulokset KIPAan. Muista myös klikata julkaise tulokset nappia, jotta tulokset ovat kaikkien nähtävillä.

Tulospalvelun tehtävät voidaan jakaa kansliahenkilökunnan ja/tai tiedotuksesta vastaavan kanssa.

Kun kilpailut päättyvät, kaikki osallistuvat radan purkamiseen ja paikkojen siistimiseen. 
Näin hommat saadaan nopeasti tehtyä eikä kenenkään työpäivä veny kisojen jälkeen liian pitkäksi.


KOULUKILPAILUT

Portin avaajat

* Avaavat portin, kun tuomariston puheenjohtaja antaa lähtömerkin.
* Sulkevat portin, kun ratsukko on mennyt sisään radalle.
* Avaavat portin, kun ratsukko on lopputervehtinyt ja on valmis poistumaan radalta.

Tuomarin sihteeri
* Jokainen koulutuomari tarvitsee yhden sihteerin, joka kirjoittaa käsin arvostelulomakkeeseen ratsukon pisteet ja tuomarin kommentit. Mikäli käytetään Equipea, tarvitaan lisäksi pc-sihteeri, joka syöttää arvostelut tietokoneelle.

Lähetit
* Juoksuttavat tulokset tuomareilta kansliaan/tulospalveluun, jossa tulokset viedään Equipeen tai lasketaan tuomarin antama tulos.

Kuuluttajan, kanslian ja tulospalvelun työt ovat kutakuinkin samoja kuin estekilpailuissa.

 

Lähde: SRL:n nettisivut- Pohjois-Suomen alue